YouCount

Syfte

Utveckla metoder kring medborgarforskning för att öka ungdomars möjlighet att engagera sig och inkluderas i samhällsutveckling, inom social och miljömässig hållbarhet.

Hållbarhetsutmaning

Ungdomars möjlighet att delta i och påverka kommuners hållbarhetsarbete, såväl vad gäller social som miljömässig hållbarhet.

Samverkansform

Samverkan med Botkyrka ungdomsfullmäktige kring att undersöka vilka förändringsområden som ungdomar i kommunen ser och stöd till ungdomarna att hitta aktionsformer för påverkan.

Aktiviteter

Litteraturstudier av ungdomars politiska engagemang och utveckling av metoder för medborgarforskning i samverkan med unga medborgarforskare.

Finansiärer

EU Horisont 2020 (2021–2023)

Länk till projektets hemsida

youcountproject.eu

Kontaktpersoner

Ann Mutvei Berrez
E-post: ann.mutvei@sh.se
Tomas Kjellqvist