SustainLab på Hållbarhetsdagarna 2022

Under Hållbarhetsdagarna på Södertörns högskola anordnar SustainLab en workshop om klimaträttvisa. SustainLab deltar också i poster- och konstutställningen under lunchen den 13 juni. Välkommen att prata hållbarhet med oss!

Mer information och program

Klimaträttvisa – från en global konflikt till många lokala 

En spaningsworkshop om vem som får betala klimatomställningen och vem som vinner

13 juni kl. 10:45
Foajé 5

Klimaträttvisa har sedan Rio-konferensen 1992 varit en fråga om finansiering, teknik och kunskapsöverföring från rika länder i Nord till fattiga i Syd. Utöver denna globala aspekt av klimaträttvisa ser vi nu hur många inom-nationella och lokala rättviseaspekter växer fram. Klimatförändringarna drabbar inte alla och inte lika hårt för alla. Den indiska hettan är kanske det hittills tydligaste och värsta exemplet på den förstöring som klimatförändringen medför. I Sverige har vi de senaste somrarna sett bränder, heta sommarveckor och häftiga regn, som alla drabbat människor på olika sätt.  

De politiska och tekniska åtgärderna för att ställa om har skilda konsekvenser för olika länder och olika samhällsgrupperingar. I den svenska politiken har vi på senare tid sett strid om beskattningen på fossila bränslen. I Frankrike var reaktionerna bland de Gula västarna mer kraftfull. I båda fallen finns en frågeställning om vilka som drabbas av omställningen och vem som får betala för åtgärderna.  

SustainLab inbjuder till en spaning om vilka rättvisefrågor vi kan förvänta oss och hur de ska kunna mötas. I en workshop spanar vi tillsammans, lärare och studenter, om dessa outforskade frågor.