Samarbeten

Väl fungerande samarbete är viktigt om vi ska kunna klara de mål för hållbar utveckling som FN och medlemsstaterna satt upp. Företag, myndigheter, föreningsliv, kommuner och universitet måste arbeta tillsammans för att lösa de problem som leder till ett ohållbart samhälle och som riskerar viktiga värden i vår natur.  

På SustainLab tar vi samarbetet som utgångspunkt. Vi vill att studenterna på Södertörns högskola lär sig hur man samverkar kring kunskapsutveckling och problemlösning. Vi vill att professorer och lektorer ska kunna stödja studenternas lärande genom att bli förebilder som driver egen forskning i samverkan kring hållbarhetsfrågor. Vårt fokus är att utveckla formerna för samverkan, baserat på erfarenheter som forskare och samverkanspartners skaffat genom åren. På så sätt vill vi göra det lättare för företag, myndigheter, föreningar och kommuner att utveckla sin verksamhet i hållbar riktning. 

Vill du samverka med forskare och studenter? På denna hemsida hittar du exempel på vad som kan göras och hur det kan gå till. 

Kontakta oss gärna med frågor, idéer och förslag på sustainlab@sh.se