Universitet

Hur kan vi samarbeta?

Södertörns högskola har också hållbarhetsutmaningar. På SustainLab ser vi dessa som möjligheter till både teoretiskt och praktiskt lärande.

Högskolan som ett exempel på en institution i samhället ger möjligheter att titta på strategi, policy, regelverk och planeringsprocesser för hållbarhet. Hur ställer högskolan upp mål och ambitioner för de olika verksamheter som pågår inom campus? Det finns möjligheter att låta sådana processer bli föremål för projektarbeten och uppsatser inom högskolans utbildningsprogram, och de kan också användas av lärare för att illustrera teoribildningar kring institutioners verkansformer.

Hur hållbar är den dagliga verksamheten som pågår på högskolans campus? Att följa en typisk dag på campus för lärare, forskare, administratörer, bibliotekarier och studenter ger en mångfald av illustrationer av hållbarhetens problem. Hur hållbart reser vi till högskolan? Hur hållbara är förpackningarna och servicen kring våra måltider? Hur hållbara är kontorsmaterialen och läromedlen?  Skulle det finnas möjligheter att göra högskolan fri från plastprodukter?  Hur kopplar högskolans verksamhet till andra delar av samhället?

Att skapa möjligheter till reflektion kring sådana frågor bland högskolans personal och bland studenterna är ett av våra mål.

Låter det intressant?

Har du idéer för hållbarhet?

Vår utgångspunkt är att hållbarhetslösningar måste anpassas till varje verksamhets behov och möjligheter. Vi vet med stor säkerhet vad som inte är hållbart, men vi måste prova oss fram för att hitta bra lösningar. Lösningar som kan vara banbrytande eller viktiga steg på vägen.  Och då gäller det att ta vara på både små och stora idéer och frågor.