Student

Hur kan vi samarbeta?

För dig som är student på Södertörns högskola erbjuder vi flera möjligheter till samarbete med SustainLab.  

Varje termin kommer vi att föreslå ett antal uppsatsteman kring hållbarhet som kan genomföras i samverkan med några av våra partners inom företag, föreningar, kommuner och myndigheter. I samband med detta ger vi workshoppar för dig och din handledare som syftar till att underlätta samverkansprocessen och samtidigt skydda den akademiska kvaliteten på uppsatsen och dess ämnestillhörighet. 

Tillsammans med studentföreningarna på Södertörns högskola kommer vi att årligen belöna de bästa uppsatserna kring hållbarhet. 

Vi arbetar också tillsammans med studentföreningarna för att stödja studentinitiativ till hur hållbarheten på campus eller i Flemingsbergsområdet skulle kunna förbättras. 

Vi bjuder också in till dialoger om hur innehållet i program och kurser skulle kunna få en tydligare och kanske mer aktuell hållbarhetsprofil och hur ni studenter skulle kunna få mer inflytande över vissa kursmoment. 

Håll utkik efter de workshops vi erbjuder. (Startar höstterminen 2021.) 

Låter det intressant?

Har du idéer för hållbarhet?

Vår utgångspunkt är att hållbarhetslösningar måste anpassas till varje verksamhets behov och möjligheter. Vi vet med stor säkerhet vad som inte är hållbart, men vi måste prova oss fram för att hitta bra lösningar. Lösningar som kan vara banbrytande eller viktiga steg på vägen.  Och då gäller det att ta vara på både små och stora idéer och frågor.