Kommuner

Hur kan vi samarbeta?

Hållbarhetsarbete på lokal kommunal nivå är av avgörande betydelse för människor och miljö, liksom för social och kulturell hållbarhet. Utmaningen gäller inte minst hur de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 kan konkretiseras till en lokal politik som utgår ifrån lokala förutsättningar och behov. Vi ser några generella utmaningar: 

Effektiva processer för måluppfyllelse 
Hur kan man effektivisera processen från prioritering av mål och aktiviteter, till genomförande och rapportering av resultat? 

Målsynergier och målkonflikter 
Hur kan olika mål integreras med varandra? Inget enskilt mål uppnås fullt utan att vi också närmar oss de andra. 

Partnerskap kring måluppfyllelse 
Hur bygger kommunen partnerskap med dialog, involvering och medskapande? 

I samverkan med kommunala aktörer driver SustainLab ett antal utbildnings- och forskningsaktiviteter kopplade till viktiga hållbarhetsutmaningar om klimatutsläpp, naturvård, miljöfarlig verksamhet, liksom frågor om hållbarhetsförvaltning och medborgarengagemang. 

Exempel på projekt hittar ni på sidan Projekt.

Har ni idéer eller frågor ni vill diskutera med oss? 
Kontakta oss på  sustainlab@sh.se 

Låter det intressant?

Har du idéer för hållbarhet?

Vår utgångspunkt är att hållbarhetslösningar måste anpassas till varje verksamhets behov och möjligheter. Vi vet med stor säkerhet vad som inte är hållbart, men vi måste prova oss fram för att hitta bra lösningar. Lösningar som kan vara banbrytande eller viktiga steg på vägen.  Och då gäller det att ta vara på både små och stora idéer och frågor.