Företag

Hur kan vi samarbeta?

Ser ni hållbarhet som ett problem eller en utmaning? En extra börda eller möjlighet? 

Vi erbjuder möjlighet att tillsammans med företag och branschorganisationer ta fram anpassade kunskapsunderlag för hållbarhetslösningar. Utmaningen är att förstå hur varje företag kan bidra till att göra såväl konsumtion som produktion av varor och tjänster mera hållbara. Vi kan analysera förslag som rör enskilda företag eller hela branscher. Ligger lösningen hos era leverantörer? Eller är det kundernas önskemål som är utmaningen? Behövs andra insatsvaror? Kan logistiken bli mer effektiv och mindre fossilberoende? 

Våra samarbetsformer är flexibla, allt ifrån ett kortare samtal till att utforma gemensamma projekt som vi tillsammans kan söka finansiering för. Vi kan söka efter lösningar i vetenskapliga databaser, vi kan få tips genom vårt internationella nätverk, och vi kan koppla ihop er med forskare som har erfarenhet av hållbara lösningar inom ert område. En stor tillgång, för er och för oss, är våra engagerade studenter som gärna gör sina examensarbeten kring hållbarhetsproblem i företagens verklighet.   

Era förslag och frågor om hållbarhet är viktiga för oss. När vi får gemensamma erfarenheter kommer vi tillsammans kunna hjälpa andra med liknande utmaningar. 

Låter det intressant?

Har du idéer för hållbarhet?

Vår utgångspunkt är att hållbarhetslösningar måste anpassas till varje verksamhets behov och möjligheter. Vi vet med stor säkerhet vad som inte är hållbart, men vi måste prova oss fram för att hitta bra lösningar. Lösningar som kan vara banbrytande eller viktiga steg på vägen.  Och då gäller det att ta vara på både små och stora idéer och frågor.