Föreningar

Hur kan vi samarbeta?

SustainLab samarbetar gärna med föreningar. Vår utgångspunkt för samarbete är Civilsamhällets gemensamma avsiktsförklaring för Agenda 2030. Vi ser möjligheterna till samarbete mellan högskolan och civilsamhället för att skapa och sprida kunskap om hållbarhet i specifika situationer och lokala sammanhang samt för särskilda målgrupper. 

Vi utvecklar gärna samverkans- och dialogformer tillsammans med föreningar och vi kan bidra med metoder i arbetet att granska och utkräva ansvar av näringsliv och beslutsfattare. Flera av de forskare som är anslutna till SustainLab  kan bidra med kontakter och erfarenheter som kan vara till hjälp för organisationer som arbetar med en global utblick. Många av högskolans utbildningsprogram har också en internationell utblick och kursmoment där samverkan skulle kunna ge ömsesidiga vinster. 

Har du idéer, förslag eller frågor kring möjlig samverkan? Skriv till oss på sustainlab@sh.se med rubriken Civilsamhälle

Låter det intressant?

Har du idéer för hållbarhet?

Vår utgångspunkt är att hållbarhetslösningar måste anpassas till varje verksamhets behov och möjligheter. Vi vet med stor säkerhet vad som inte är hållbart, men vi måste prova oss fram för att hitta bra lösningar. Lösningar som kan vara banbrytande eller viktiga steg på vägen.  Och då gäller det att ta vara på både små och stora idéer och frågor.