Projekt

Hållbarhetsarbetet är i gång, men mer behövs

SustainLab är en hub för informationsspridning, lärande, inspiration och vidareutveckling kring hållbarhetsfrågor. Här nedan kan du klicka dig runt mellan våra pågående och avslutade projekt. Du kan också botanisera bland projektidéer inriktade på hållbarhet och samverkan mellan forskning och samhällets olika aktörer.