Fostering Innovation at the University of Rwanda

Syfte

Utveckla stödformer för innovation för hållbar utveckling i Rwanda.

Hållbarhetsutmaning

Innovationsidéer tas fram kring olika hållbarhetsmål, framför allt följande av Agenda 2030s globala mål för hållbar utveckling:

  • mål 2 om hållbar livsmedelsförsörjning
  • mål 3 om hälsa och välbefinnande
  • mål 8 och 9 om ekonomisk tillväxt och innovation.

Samverkansform

Rådgivning till lärare och studenter vid University of Rwanda för att de tillsammans med näringsliv och myndigheter ska kunna anta utmaningar kring hållbar utveckling.

Aktiviteter

Workshoppar online under pandemin med utbildning och rådgivning till 37 innovationsprojekt drivna av lärare och studenter vid University of Rwanda. Workshoppar kommer att hållas på plats när pandemisituationen tillåter.

Finansiärer

Sida (2019–2024)

Länk till projektets hemsida

https://www.isp.uu.se/what-we-do/bilateral-coordination/rwanda/

Kontaktperson

Tomas Kjellqvist