SustainLab är igång!

Vägen mot ett hållbart samhälle är fylld av utmaningar. För att nå klimatmålen och hitta mer hållbara sätt att leva våra liv krävs gemensamma ansträngningar. Vi är övertygade om att nyckeln till framgång ligger i samarbete.

SustainLab är en nystartad centrumbildning på Södertörns Högskola som fokuserar på just detta. SustainLab samlar forskare, lärare och studenter och länkar dessa till andra samhallsaktörer inom näringsliv, offentlig verksamhet och i civilsamhället för att skapa en gemensam arena där idéer om hur vi möter dessa utmaningar kan prövas och utvecklas.

Målet för SustainLab är att vara ett nav i samverkansarbetet för en hållbar framtid, vi hoppas att du vill vara med!