SustainLab planerar för studentuppsatser under vårterminen 2022

På SustainLab planerar vi nu för hur vi ska stödja uppsatsarbeten i samverkan med våra partners. Vi tänker oss följande upplägg.

  • I september 2021 lanserar vi uppsatsteman från ett antal aktörer
  • Vi bjuder in till (lunch)seminarier där aktörerna får presentera sina teman och kunskaps och kompetensbehov för studenter och deras lärare.
  • När studenterna och deras lärare diskuterat möjliga inriktningar bjuder SustainLab in till nya seminarier för att stödja studenterna med kunskap om samverkan. Om studenter från flera ämnen valt samma tema kan vi också arrangera tvärvetenskapliga workshops där studenterna får möjlighet att diskutera hur de kan komplettera varandra.
  • I början av december lämnar studenterna in synopsis över sina uppsatsidéer så att våra partners kan välja ut de som bäst passar och där partnern kan erbjuda stöd för datainsamling, intervjuer mm.
  • Att inte bli utvald utesluter inte att studenten fortsätter på sitt tema, men kan då inte räkna med annat än sporadiska kontakter med partnern.
  • Uppsatsen skrivs sedan under vårterminen, med möjlighet för kandidatstudenter att välja mellan tidigt och sent på terminen beroende på utbildningsprogrammens planer. För masterstudenter pågår uppsatsarbetet under hela terminen.
  • I slutet av vårterminen väljer SustainLab tillsammans med partners och studentföreningar ut de bästa uppsatserna och belönar med priser som kan främja studenternas fortsatta karriär.

Har du förslag på uppsatsteman och möjlig samverkan? Hör av dig till sustainlab@sh.se. Skriv Uppsatstema från <din organisation> i ämnesraden.

Har du idéer för att förbättra vårt upplägg? Skriv till sustainlab@sh.se med ämnesraden Bättre uppsatser.