Hållbarhet tillsammans

Den stora utmaningen

Strävan mot ett hållbart samhälle har blivit alltmer angelägen och brådskande. Massutrotning och andra hot mot den biologiska mångfalden antas öka riskerna för fler pandemier likt covid-19-pandemin. Klimatförändringarna ligger med största sannolikhet bakom att södra Sverige upplever näst intill snöfria vintrar. Utöver sådana tecken syns uppmaningen till strävan mot hållbarhet i internationella överenskommelser som Parisavtalet om klimatåtgärder och i FN:s Agenda 2030 – att förändra vår värld. 

Efter mer än 50 år av forskning om miljöproblematik vet vi med stor säkerhet vilka mänskliga aktiviteter och beteenden som inte är hållbara ur planetens perspektiv. Vi vet också att hållbarhet kräver förändringar i samhället – av teknologin, i politiken och av de ekonomiska förutsättningarna för vårt sätt att leva. Det finns både forskning som pekar på möjliga och nödvändiga förändringar och som visar på vad som bromsar genomförandet av dessa.

Det finns många förklaringar till varför viktig forskning inte får fullt genomslag. Vad som ofta framförs är att forskningen lever i en värld för sig, liksom politiker lever i sin, företagare i sin, och vi alla numera påstås leva i bubblor där likasinnade delar vår världsbild. Det vi vet om hållbarhet säger oss däremot att det bara finns en värld och om den ska bli hållbar måste vi sträva tillsammans.  

Samarbete är inte alltid lätt. Särskilt inte när vi som tillsammans ska lösa problem kommer från olika verksamheter och traditioner. Vi har olika sätt att tänka och vårt sätt att tolka problem och orsaker kanske skiljer sig åt. På SustainLab Sh ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att hitta fungerande metoder för samverkan mellan forskare, företag, myndigheter och idéburna verksamheter. Vi vet att samarbetsmetoder måste anpassas till den hållbarhetsutmaning som vi gemensamt ska möta och att alla metoder inte passar för alla. Vi har erfarenheter av olika sorters forskning, sammanhang och partners, både i Sverige och internationellt. Utifrån vår erfarenhet hittar vi det som fungerar för er tillsammans med er. 

Samarbeta med oss

SustainLab Sh vill vara ett nav i en gemensam strävan för hållbarhet. En mötesplats där många olika idéer om hur vi ska nå hållbarhet kan mötas, diskuteras och prövas. Många har tankar, frågor och förslag som kanske stannar i funderingar under en ledig stund. På SustainLab Sh vill vi tillsammans med de undrande försöka hitta vägar vidare. Vi kan använda vårt forskarnätverk för att söka svar på frågor. Vi kan söka i den vetenskapliga litteraturen efter kunskapsunderlag för den som vill vidareutveckla en idé. Vi kan gemensamt testa hur hållbar en idé är antingen med teoretiska verktyg eller i praktiska försök. Vi kan förmedla kontakt till studenter som gärna skulle göra examensarbeten och projekt om hållbarhet i er verksamhet. Vi kan länka lovande forskning till partners som har förmåga och möjligheter att anpassa och genomföra idéer från forskningsresultat. Och framförallt, ni som funderar kring hållbarhet kan göra oss forskare medvetna om frågeställningar och komplikationer som vi i universitetsvärlden inte hade en aning om och därmed rikta vår forskning och undervisning mot frågor som är viktiga för er.