COSY

Complex systems thinking (COSY)

Syfte

Utveckla metoder för lärande om systemtänkande och komplexitet.

Hållbarhetsutmaning

Unesco har definierat systemtänkande som en av nyckelkompetenserna i utbildning för hållbar utveckling.

Samverkansform

Samverkan i form av dialog mellan lärare, studenter och arbetsgivare kring kursinnehåll och möjligheter till lärande för systemtänkande.

Aktiviteter

Litteraturstudier kring systemtänkande, intervjuer med lärare, studenter och arbetsgivare, utveckling av verktygslåda för lärande, utveckling av en europeisk ämnesöverskridande on-line kurs kring komplexitet och systemtänkande.

Finansiärer

EU

Länk till projektets hemsida

https://cosy.pixel-online.org/

Kontaktperson

Ann Mutvei Berrez
E-post: ann.mutvei@sh.se
Tomas Kjellqvist