Övrigt

SustainLab på Hållbarhetsdagarna 2022

Under Hållbarhetsdagarna på Södertörns högskola anordnar SustainLab en workshop om klimaträttvisa. SustainLab deltar också i poster- och konstutställningen under lunchen den 13 juni. Välkommen att prata hållbarhet med oss! Mer information och program Klimaträttvisa – från en global konflikt till många lokala  En spaningsworkshop om vem som får betala klimatomställningen och vem som vinner 13 …

SustainLab på Hållbarhetsdagarna 2022 Läs mer »

Frukostseminarium 1 december

Den 1 december anordnar SustainLab ett frukostseminarium med temat Samverka med unga för social och ekologisk hållbarhet. Invitation in English (pdf) Unga är viktiga aktörer i allt hållbarhetsarbete. Deras röster behöver höras i samtal om klimatförändringar såväl som i samtal om sociala, ekonomiska och politiska förändringar. Med det här frukostseminariet vill SustainLab lyfta erfarenheter från …

Frukostseminarium 1 december Läs mer »

Äng

Ängsprojektet tar över gräsmattan mellan flyglarna

Den 21 september träffade SustainLab de tidigare studenterna Jonas Bane och Jim Holmgren som har startat Ängsprojektet. Idén med projektet är att anlägga ängsmark mellan flyglarna på Södertörns högskola för att gynna den biologiska mångfalden. Jonas och Jim tog kontakt med Jesper Alvarsson, rektorsråd med inriktning mot hållbarhet, för att komma i kontakt med förvaltningen …

Ängsprojektet tar över gräsmattan mellan flyglarna Läs mer »

Foto: Anna Hartvig

SustainLab bjuder in till lunchseminarier

Vill du skriva din uppsats om hållbarhet? SustainLab SH presenterar tillsammans med samverkanspartners ett antal hållbarhetsproblem och utmaningar där du kan utveckla dina idéer. Tillsammans med SMUF, Södertörns miljö- och utvecklingsförening, kommer SustainLab i slutet av vårterminen belöna de bästa uppsatserna med tema hållbarhet. Program lunchseminarier höstterminen 2021

SustainLab planerar för studentuppsatser under vårterminen 2022

På SustainLab planerar vi nu för hur vi ska stödja uppsatsarbeten i samverkan med våra partners. Vi tänker oss följande upplägg. I september 2021 lanserar vi uppsatsteman från ett antal aktörer Vi bjuder in till (lunch)seminarier där aktörerna får presentera sina teman och kunskaps– och kompetensbehov för studenter och deras lärare. När studenterna och deras …

SustainLab planerar för studentuppsatser under vårterminen 2022 Läs mer »