Enskilda projekt

OCEANS PACT

Transformation av naturresurskonflikter som en väg mot hållbar utveckling till havs (OCEANS PACT) Syfte Syftet är att generera förbättrad kunskap och metoder för att förstå, produktivt hantera och om möjligt lösa havskonflikter för att kunna styra om våra havs förvaltning mot en mer hållbar utveckling. Hållbarhetsutmaning Intressekonflikter och andra havskonflikter kopplade till exempelvis olika identiteter, …

OCEANS PACT Läs mer »

COSY

Complex systems thinking (COSY) Syfte Utveckla metoder för lärande om systemtänkande och komplexitet. Hållbarhetsutmaning Unesco har definierat systemtänkande som en av nyckelkompetenserna i utbildning för hållbar utveckling. Samverkansform Samverkan i form av dialog mellan lärare, studenter och arbetsgivare kring kursinnehåll och möjligheter till lärande för systemtänkande. Aktiviteter Litteraturstudier kring systemtänkande, intervjuer med lärare, studenter och …

COSY Läs mer »

Fostering Innovation at the University of Rwanda

Syfte Utveckla stödformer för innovation för hållbar utveckling i Rwanda. Hållbarhetsutmaning Innovationsidéer tas fram kring olika hållbarhetsmål, framför allt följande av Agenda 2030s globala mål för hållbar utveckling: mål 2 om hållbar livsmedelsförsörjning mål 3 om hälsa och välbefinnande mål 8 och 9 om ekonomisk tillväxt och innovation. Samverkansform Rådgivning till lärare och studenter vid …

Fostering Innovation at the University of Rwanda Läs mer »