Tillsammans upptäcker vi en hållbar framtid!

SustainLab SH är en plattform för Södertörns högskolas samverkan kring hållbarhetsfrågor. Vi samverkar med näringsliv, kommuner, regioner, länsstyrelser, universitet, föreningar och myndigheter. Vi kan erbjuda hjälp med projektformuleringar, kontakt till forskare som är experter inom området och till intresserade studenter som kan bidra med sin kunskap och sitt engagemang till era projekt. Låt oss höra era idéer om vad ni vill samverka kring!

Nyheter hos oss

Öppet hus

Rum för hållbarhet

Tisdag 24 maj får SustainLab besök av Inger Linblad som berättar om Rum för hållbarhet. I initiativet Rum för hållbarhet

Läs mer ›

Vi arbetar för en mer hållbar framtid

På SustainLab vill vi tillsammans med olika aktörer i samhället hitta vägar vidare. Vi är en mötesplats där olika idéer om hållbarhet kan mötas,  prövas och diskuteras.

En del av